Floty

Auto Vision Group świa- dczy usługi oględzin oraz wyceny wartości pojazdów.

Zakres usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego Klienta.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy lub sko- ntaktuj się z nami telefonicznie.

Przygotujemy usługę szytą na Twoje potrzeby.

Przy oględzinach pojazdów stosujemy prze- wodnik zwrotu pojazdów przygotowany przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Formularz kontaktowy